CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrala wentylacyjna, standardowa Optima

Centrale do szerokiego zastosowania w większości obiektów o standardowych wymogach (występują w wersji bezszkieletowej, jak i na profilu aluminiowym 50mm)

Centrala wentylacyjna, higieniczna Optima KRYSZTAŁ

Centrale w wykonaniu higienicznym tj. zastosowane rozwiązania i materiały umożliwiają łatwy dostęp i mycie podzespołów, a wykończenia powłok wewnętrznych są gładkie;
Urządzenia te, cechują się dopracowanymi rozwiązaniami projektowymi, gwarantującymi w obszarze nawiewnym ultra czystepowietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów. Ilość powietrza wentylacyjnego, przetwarzanego przez centrale oraz jego parametry fizykochemiczne, wynikają z funkcji i wymagań, jak również technologii obsługiwanych pomieszczeń.

Centrala wentylacyjna, basenowa Optima TURKUS

Centrale w wykonaniu basenowym posiadają podzespoły oraz blachy poszycia wewnątrz i na zewnątrz odporne na agresywniejsze środowisko tj. chlor i jego pochodne.

Centrala wentylacyjna, Optima TOP

Centrale w wykonaniu dachowym, bezkanałowym- nadmuch do pomieszczenia odbywa się jednym, bądź dwoma nawiewnikami wirowymi, zakres wydajności 5000-8000 m3/h.

Centrala wentylacyjna Optima ECO SILENT

Centrale z dodatkowym wygłuszeniem/ izolacją ścian, bądź posiadające ścianki grubsze niż standardowe 50 mm – zapewniają lepsze tłumienie hałasu generowanego na zewnątrz obudowy.

Centrala wentylacyjna Optima SPEC

Centrale w wykonaniu niestandardowym, specjalnym, dostosowane do konkretnych warunków i wymogów na danym obiekcie np. z elementami antywybuchowymi z certyfikatami ATEX.

Centrala wentylacyjna, podwieszana OPAL

Centrale do podwieszenia pod stropami pomieszczeń, występują jako urządzenia kompaktowe, bezszkieletowe z zabudowaną fabrycznie automatyką, jak i w wersji na profilu aluminiowym 50 lub 30 mm. Typoszereg obejmuje 6 wielkości w zakresie wydajności od 250 do 4000 m3/h.

Centrala wentylacyjna, modułowa PURO

Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym, dostarczane w okablowanych modułach, gotowych do podłączenia i pracy zaraz po zasileniu.

Centrala wentylacyjna, higieniczna Optima REC

Moduły recyrkulacyjne, higieniczne służą do zwiększenia ilości wymian powietrza w salach operacyjnych.