Obiekty medyczne

Obiekt medyczno-komercyjny
Dostawa w 2010r. Centrale
wentylacyjno-klimatyzacyjne OPTIMA-standard oraz OPTIMA Kryształ-higieniczne
Wrocław

Obiekt komercyjny, dydaktyczno-badawczy

Dostawa centrali OPTIMA w wykonaniu zewnętrznym z modułem gazowym-2011 r.

Centrale typu OPTIMA – dostarczone w 2012r na Halę Targową we Wrocławiu