DRYCOOLERY

Dry-coolery

Dry-coolery to urządzenia systemów klimatyzacyjnych, które odpowiadają za odbiór ciepła powstałego podczas pracy sprężarkowych układów chłodniczych.
W klimatyzacji współpracują z agregatami chłodniczymi (agregatami wody lodowej, szafami klimatyzacji precyzyjnej CCU), w których skraplacz jest chłodzony cieczą.
Dry-coolery znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ciepło powstałe podczas procesów technologicznych może pośrednio poprzez ciecz (mieszaninę cieczy) zostać odprowadzone do atmosfery poprzez kontakt z chłodniejszym powietrzem.
Coraz częściej dry-coolery wykorzystuje się w celu zmniejszenia mocy agregatów chłodni-czych, poprzez zastosowanie ich w tzw. free-cooingu, polegającego na tym, że sprężarki wyłączane są w momencie, gdy temperatura otoczenia jest na tyle niska, by zapewnić ochłodzenie czynnika do założonych parametrów poprzez jego przepływ jedynie przez wy-miennik lamelowy woda-powietrze, w którym stopień dochłodzenia regulowany jest przez obroty wentylatorów i pracę pompy wodnej -są to suche dry-coolery/.
Innym, skutecznym sposobem na dochłodzenie czynnika stosowanym w urządzeniach firmy STEFANI, jest wykorzystanie tzw. dry-coolerów ze złożem zraszanym, gdzie dochodzi do ochładzania adiabatycznego czynnika w ściśle określonych warunkach.
W ofercie HiDRO-Clima znajdziecie Państwo dry-coolery firm Stefani, W-Tech zarówno w wykonaniach poziomych, jak i pionowych coraz w układzie „V” w zakresie mocy od 5 do 2000kW.