SKRAPLACZE

Skraplacze przemysłowe

Skraplacze przemysłowe mają szerokie spektrum zastosowania. Do ich głównych zadań należy zmiana stanu skupienia czynnika chłodniczego z gazowego na stan ciekły przy jednoczesnym oddaniu ciepła do otoczenia, bądź innego czynnika pośredniczącego w wymianie ciepła, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać w innych procesach np. w celu podgrzania wody użytkowej.
Podstawowy podział można przeprowadzić o medium chłodzące tj.: wyróżniamy skraplacze chłodzone powietrzem oraz skraplacze chłodzone wodą.
Skraplacze chłodzone powietrzem najlepiej nadają się do zastosowań, w których
zanieczyszczenie wody procesowej wodą chłodzącą mogłoby doprowadzić do usterki urządzenia w przypadku zaistnienia nieszczelności.
Średnie i duże systemy chłodnicze często wymagają skraplaczy chłodzonych wodą, zwłaszcza przy zastosowaniu amoniaku jako czynnika chłodniczego. Ten typ kondensacji umożliwia osiągnięcie zgodności wydajności oraz sprawności cieplnej (zarówno w sezonie zimnym jak i gorącym). Rozwiązuje to problemy typowych skraplaczy chłodzonych powietrzem, czyli wzrost temperatury kondensacji ze wzrostem ciśnienia w obwodzie, co powoduje znaczny spadek wydajności.
Szczegóły dotyczące konkretnych modeli skraplaczy przemysłowych uzyskacie Państwo kontaktując się bezpośrednio z naszą firmą do czego serdecznie zapraszamy.