Pętla wodna WSHP

Pętla wodna WSHP

Pętla wodna tzw. Water SourceHeat Pump, to rozwiązania dedykowane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z koniecznością pracy w układach woda-powietrze z wykorzystaniem wody jako dolnego źródła ciepła. Znamiennym przykładem zastosowania WSHP są galerie handlowe /stąd potoczna nazwa „galerianki”/, gdzie jako czynnik obiegowy mamy dostępną wodę chłodzoną centralnie np. przez wieże chłodnicze lub agregaty wody lodowej.
Układ taki pozwala na transport energii pomiędzy powietrzem (w danym pomieszczeniu) a wodą z wykorzystaniem sprężarkowego obiegu chłodniczegolub wielu zdecentralizowanych obiegów chłodniczych (pomp ciepła). W przypadku pracy w trybie chłodzenia energia pobrana z pomieszczenia przekazywana jest do wody krążącej w pętli wodnej. Tryb grzania „odwraca” kierunek przepływu energii – w tym przypadku ciepło jest pobierane z wody i przekazywane do powietrza ogrzewającego pomieszczenie.
W ofercie HITECSA dostępne są pompy ciepła do pracy w układzie poziomym oraz pionowym, zaś zakres oferowanych mocy cieplnych waha się w granicach 2 -132 kW z jednej jednostki. W zależności od rodzaju przygotowania wody w pętli (czy jest w układzie otwartym, czy zamkniętym) w pompach ciepła woda-powietrze stosowane są dwojakiego rodzaju wymienniki pośredniczące w wymianie ciepła: płytowy dla układu zamkniętego i spiralny (coaxial) dla układu otwartego, przez co unikamy ewentualnej możliwości zatkania przepływu na drodze wody.